WPJ428

Categories: ,

IPQ4028 WiFi 5 (802.11ac) 2×2 MU-MIMO 双频段双并发嵌入式板

  • Qualcomm Atheros IPQ4028 Quad-core ARM cortex-A7 710MHz 处理器 ‘Dakota’ 系列
  • 256MB DDR3
  • 128MB NAND flash, 32MB NOR flash
  • 1x 带有 USB 3.0 的 M.2 B键插槽
  • 2x 1Gbps 以太网口
  • 1x USB 3.0 口, 2x SIM 卡插槽
  • -20ºC to 70ºC 工作温度
  • 117mm × 105mm × 20.4mm (W x H x D)

        
 

规格表

无线
无线 2×2 板载 2.4GHz 802.11b/g/n, 最高 19dBm 单通道
2×2 板载 5GHz 802.11a/n/ac, 最高 18dBm 单通道
4x U.FL 连接器
2.4GHz 2×2板载2.4GHz无线电, 数据速率高达400Mbps
5GHz 2×2板载5GHz无线电, 数据速率高达867Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
功率
功耗 19W
以太网供电 24V (LV 版本); 36~56V (HV 版本)
DC 电源接口 12~24V (LV 版本); 24~48V (HV 版本)
认证
国家 认证
USA FCC, REACH Compliance
EU CE RED, RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 22 -94
54Mbps 19 -76
MCS 0 22 -92
MCS 7 18 -72
MCS 9 16 -67
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 21 -93
54Mbps 19 -79
MCS 0 20 -84
MCS 7 17 -62
MCS 9 15 -60

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!