HK01.2

IPQ8074A WiFi 6 (802.11ax) 4×4 & 2x (4×4) MU-MIMO双频段双并发嵌入式板

  • Qualcomm Atheros IPQ8074A Quad-core ARM Cortex A53 2.2GHz处理器’Hawkeye’系列
  • 1GB(2x 512MB)DDR3L 32位接口
  • 256MB NAND flash, 32MB NOR flash
  • 1x 带有PCIe 3.0的M.2 B键插槽,1x 带有PCIe 2.0的MiniPCIe插槽
  • 5x 1Gbps以太网口, 1x 10Gbps以太网口
  • 2x USB 3.0接口, 2x SIM卡插槽, 1x MicroSD卡插槽
  • -20°C to 70°C工作温度
  • 165mm × 200mm × 32.9mm (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 4×4板载2.4GHz MU-MIMO 802.11b/g/n/ax, 最高23dBm单通道
2x (4×4) 或 8×8板载5GHz MU-MIMO 802.11a/n/ac/ax, 最高20dBm单通道
12x U.FL连接器
2.4GHz 4×4板载2.4GHz无线电, 数据速率高达1147Mbps
5GHz 2x (4×4)或8×8板载2.4GHz无线电, 数据速率高达4804Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
功率
功耗 30W
DC 电源接口 12V
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 29 -97
54Mbps 29 -83
MCS 0 29 -95
MCS 7 29 -77
MCS 9 27 -72
MCS 11 25 -68
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 26 -98
54Mbps 26 -84
MCS 0 26 -87
MCS 7 26 -71
MCS 9 25 -66
MCS 11 23 -61

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!