HK01.2

IPQ8074A WiFi 6 (802.11ax) 4×4 & 2x (4×4) MU-MIMO 双频段双并发嵌入式板

  • Qualcomm Atheros IPQ8074A Quad-core ARM Cortex A53 2.2GHz 处理器 “Hawkeye” 系列
  • 1GB(2x 512MB)DDR3L 32位接口
  • 256MB NAND flash, 32MB NOR flash
  • 1x 带PCIe 3.0的NGFF插槽,1x 带PCIe 2.0的Mini PCIe插槽
  • 5x 1Gbps 以太网口, 1x 10Gbps 以太网口
  • 2x USB 3.0 接口, 2x SIM卡插槽, 1x micro SD 卡插槽
  • -20°C to 70°C 工作温度
  • 168mm × 201mm × 18mm (不包含散热片) (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 4×4 板载 2.4GHz MU-MIMO 802.11b/g/n/ax, 最高 TBDdBm 单通道
2x (4×4) 或 8×8 板载 5GHz MU-MIMO 802.11a/n/ac/ax, 最高 TBDdBm 单通道
12x U.FL 连接器
2.4GHz 4×4 MU-MIMO OFDMA 技术, 高达 1147Mbps
5GHz 2x (4×4) 或 8×8 MU-MIMO OFDMA 技术, 高达 4804Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
功率
功耗 TBD
DC 电源接口 12V 5A
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 29 -104
54Mbps 29 -83
MCS 0 29 -95
MCS 7 29 -77
MCS 9 27 -72
MCS 11 25 -68
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 29 -98
54Mbps 29 -84
MCS 0 29 -87
MCS 7 29 -71
MCS 9 27 -66
MCS 11 26 -61

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!