WPQ618

Categories: ,

IPQ6018 WiFi 6 (802.11ax) 2×2 MU-MIMO双频段双并发嵌入式板

  • Qualcomm Atheros IPQ6018 Quad-core ARM 64 bit A53 1.8GHz处理器’Cypress’系列
  • 1GB (2x 512MB) DDR3L 16位接口
  • 256MB NAND flash, 32MB NOR flash
  • 1x 带有PCIe 3.0的M.2 B键插槽, 1x 带有USB 3.0的M.2 B键插槽
  • 1x 2.5Gbps以太网口, 4x 1Gbps以太网口
  • 1x USB 2.0口, 4x SIM卡插槽, 1x SD卡插槽
  • -20ºC to 70ºC工作温度
  • 128mm x 210mm x 33.9mm (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 2×2板载2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, 最高20dBm单通道
2×2板载5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, 最高20dBm单通道
4x U.FL连接器
2.4GHz 2×2板载2.4GHz无线电, 数据速率高达573Mbps
5GHz 2×2板载5GHz无线电, 数据速率高达1201Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
功率
功耗 17.5W (包含蓝牙)
DC 电源接口 12V
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 23 -97
54Mbps 23 -81
MCS 0 23 -95
MCS 7 22 -75
MCS 9 21 -69
MCS 11 18 -64
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 23 -94
54Mbps 23 -78
MCS 0 23 -86
MCS 7 22 -68
MCS 9 21 -62
MCS 11 18 -56

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!