WPQ873

Categories: ,

IPQ8072A WiFi 6 (802.11ax) 支持5G蜂窝调制解调器嵌入式主板

  • Qualcomm Atheros IPQ8072A Quad-core ARM 64 bit A53 @2.2GHz processor “Hawkeye” 系列
  • 512MB DDR4 16-bit interface
  • 256MB NAND flash, 8MB NOR flash
  • 带有PCIe 3.0接口的M.2(NGFF)“ B键”插槽
  • 3x 1Gbps 以太网口, 1x 2.5Gbps 以太网口
  • 1x USB 3.0 口, 2x SIM卡插槽
  • -20ºC to 70ºC 工作温度
  • 180mm x 128mm x 20mm (不包含散热片) (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 4×4 板载 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, 最高17dBm 单通道
4×4 板载 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, 高达 17dBm 单通道
8x U.FL 连接器
2.4GHz 4×4 MU-MIMO OFDMA 技术, 高达 1182Mbps
5GHz 4×4 MU-MIMO OFDMA 技术, 高达 2475Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
蓝牙 QCA4024 BLE 5.0
功率
功耗 22.5W
DC 电源接口 12V
认证
国家 认证
USA TBD
EU TBD
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 23 -97
54Mbps 21 -83
MCS 0 22 -92
MCS 7 20 -77
MCS 9 20 -72
MCS 11 17 -66
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 23 -97
54Mbps 22 -82
MCS 0 23 -86
MCS 7 20 -70
MCS 9 17 -65
MCS 11 16 -59

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!