CP01

Category:

IPQ6018 WiFi 6 (802.11ax) 2×2 MU-MIMO 双频段双并发嵌入式板

  • Qualcomm Atheros IPQ6018 Quad-core ARM Cortex A53 1.8GHz 处理器 ‘Cypress’ 系列
  • 1GB (2x 512MB) DDR3L 16位接口
  • 256MB NAND flash, 32MB NOR flash
  • 1x 带有 PCIe 3.0 的 M.2 E键插槽
  • 1x 2.5Gbps 以太网口, 5x 1Gbps 以太网口
  • 1x USB 2.0 口, 1x USB 3.0 Type-C 口, 1x SD 卡插槽
  • -20ºC to 70ºC 工作温度
  • 146.5mm x 219.3mm x 44.9mm (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 2×2 板载 2.4GHz MU-MIMO OFDMA 802.11b/g/n/ax, 最高 23dBm 单通道
2×2 板载 5GHz MU-MIMO OFDMA 802.11a/n/ac/ax, 最高 23dBm 单通道
4x U.FL 连接器
2.4GHz 2×2板载2.4GHz无线电, 数据速率高达573Mbps
5GHz 2×2板载2.4GHz无线电, 数据速率高达1201Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz, 5.150~5.825GHz
功率
功耗 17W (Max)
DC 电源接口 12V
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 26 -97
54Mbps 26 -81
MCS 0 26 -95
MCS 7 25 -77
MCS 9 24 -71
MCS 11 22 -66
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 23 -95
54Mbps 23 -79
MCS 0 23 -90
MCS 7 19 -72
MCS 9 17 -66
MCS 11 16 -60

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!