WPJ428

2.4GHz & 5GHz 2×2 802.11ac Wave 2 无线嵌入式主板,带MiniPCI-e 卡槽

  • Next Gen IPQ4028 ARM v7 CPU, 600MHz CPU
  • 支持QCA Reference 固件
  • 板载双频 2×2 802.11ac Wave 2 300Mbps @ 802.11n + 867Mbps @ 802.11ac
  • 802.11ac Wave 2
  • 集成IEEE 802.3af/at
  • 2 个千兆以太网口
  • 1x MiniPCI-e 卡槽, 1x USB2.0 & 1x USB 3.0
Category:

规格表

产品类型 无线嵌入式主板
芯片 IPQ4028
CPU 频率 600MHz
架构 ARM cortex-A7
系统内存 256MB
NAND 闪存 128MB
NOR 内存 32MB
无线标准 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a
MIMO 通道 2×2
频率范围 2.412 ~ 2.472 GHz, 5.180 ~ 5.850 GHz
无限速度 300Mbps, 867Mbps
MiniPCI-e 卡槽 v2.0
接口 1x JTAG 20 Pin Conector, 1x M.2 Slot, 9.2mm, 1x Serial Port 12 Pin Connector, 1x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port, 2x 千兆以太网口, 4x U.FL Connector
重置按钮 硬件重置, 软件重置
LED 7x LED 指示器
以太网供电 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
DC 接口 12V ~ 24V
功耗 19W (只有板)
固件 QCA Reference 固件
认证 CE, FCC, RoHS 认证
温度范围 工作: -20ºC to 70ºC, 储存: -40ºC to 90ºC
湿度 工作: 5% to 95% (非冷凝)
其他 2x SIM 卡座

 

2.4GHz (Per Chain)
Data Rate TX (dBm) RX (dBm)
802.11b 1Mbps 19 -94
11Mbps 19 -90
802.11g 6Mbps 19 -94
54Mbps 16 -76
11n HT20 MCS 0 19 -94
MCS 8 14 -72
11n HT40 MCS 0 19 -92
MCS 9 13 -67

 

5GHz (Per Chain)
Data Rate TX (dBm) RX (dBm)
802.11a 6Mbps 18 -93
54Mbps 16 -79
11n/ac HT20 MCS 0 18 -90
MCS 8 14 -67
11n/ac HT40 MCS 0 18 -88
MCS 9 13 -63
11ac HT80 MCS 0 17 -84
MCS 9 12 -60

 

认证

国家 认证
USA FCC, REACH Compliance
EU CE RED, ROHS Compliance

文件

WPJ428 6A03 规格书

WPJ428 6A03 硬件指南