WLE900VX

QCA9890 WiFi 5(802.11ac Wave 1)3×3 MIMO双频段模块

  • Qualcomm Atheros QCA9880 ‘Peregrine’ 系列
  • Mini PCIe 1.1标准 WLAN 接口
  • 3x U.FL连接器
  • OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM调制技术
  • -40°C 至 85°C 工作温度
  • 30.0mm × 50.9mm × 3.2mm (W x H x D)

       

规格表

无线
无线 2.4GHz 802.11b/g/n, 最高 21dBm 单通道n
5GHz 802.11a/n/ac, 最高 20dBm 单通道
3x U.FL 连接器
2.4GHz 3×3 MIMO 技术, 高达 600Mbps
5GHz 3×3 MIMO 技术, 高达 1300Mbps
WLAN 频率范围 2.412 ~ 2.472GHz; 5.150 ~ 5.825GHz, 可选双频
信道带宽 在2.4GHz时可支持 20/40MHz; 在5GHz时可支持20/40/80MHz
功率
功耗 5W (最高)
运行电压 3.3V
认证
国家 认证
USA FCC, REACH Compliance
EU CE RED, RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 26 -94
54Mbps 23 -80
MCS 0 25 -92
MCS 7 21 -73
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 25 -94
54Mbps 20 -80
MCS 0 23 -88
MCS 7 19 -70
MCS 9 18 -66

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!