WLT674

双频 2.4GHz/5GHz WiFi + 蓝牙 BLE4.2 M.2 模块

  • Qualcomm Atheros QCA6174A-5 ‘Rome’ 系列
  • M.2 2230,Key A + E小型
  • USB 1.1蓝牙主机接口
  • 2x U.FL 连接器
  • OFDM:BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM调制技术
  • -20°C 至 70°C 工作温度
  • 22mm×30mm×3mm (W x H x D)

       

规格表

无线
无线 2.4GHz 802.11b/g/n, 最高 18dBm 单通道
5GHz 802.11a/n/ac, 最高 10.5dBm 单通道
2x U.FL 连接器
2.4GHz 2×2 MU-MIMO 技术, 高达 300Mbps
5GHz 2×2 MU-MIMO 技术, 高达 867Mbps
WLAN 频率范围 2.412 ~ 2.483GHz; 5.150 ~ 5.850GHz
蓝牙主机接口 USB 1.1 interface
蓝牙标准 蓝牙 v5.0, v4.1, v4.0 LE, v3.0+HS, v2.1+EDR
信道带宽 在2.4GHz时可支持20/40MHz; 在5GHz时可支持20/40/80MHz
蓝牙的数据速率 1Mbps, 2Mbps, 和高达 3Mbps
功率
功耗 TX: 610 mA; RX: 280 mA
运行电压 3.3V
认证
国家 认证
USA FCC, REACH Compliance
EU CE RED, RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
11Mbps 21 -76
54Mbps 18 -65
MCS 7 18 -61
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
54Mbps 13.5 -65
MCS 7 13 -61
MCS 9 9 -51

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!