WLE1200V2-22

2.4GHz 4×4 802.11ac 模块

  • 高通-Atheros QCA9980
  • 参考CUS260设计
  • 2.4GHz 最大22dBm的输出功率 (单通道)
  • IEEE 802.11ac并向后兼容802.11b/g/n/ac
  • 4X4 MIMO 技术& 高达600Mbps的速率
  • MiniPCI Express 2.0 接口

规格表

产品类型 无线模块
芯片 QCA9980
无线标准 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b
MIMO 通道 4×4
输出功率(单通道) 22dBm
无线速度 600Mbps
频率范围 2.412 ~ 2.472 GHz
接口 8个 U.FL 接头
MiniPCI-e Pin v2.0
功耗 15 瓦(Max)
温度范围 工作: -20ºC to 70ºC, 储存: -40ºC to 90ºC
湿度 工作:5% to 95% (非冷凝)
认证 RoHS 认证
尺寸(W x H x D) 50.3 x 70.3 x 5.5 mm

 

2.4Ghz (Per Chain)
Data Rate TX(dBm) RX(dBm)
802.11b 1Mbps 22 -95
11Mbps 22 -88
802.11g 6Mbps 22 -94
54Mbps 20 -79
11n 20MHZ MCS0 22 -94
MCS 8 15 -70
11n/ac 40MHZ MCS0 22 -93
MCS 9 15 -63

 

认证

国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance

 

文件

WLE1200V2-22 规格书

WLE1200V2-22 硬件指南