WLE600VX i-temp

双频 2×2 802.11ac 工业级无线网卡

  • Qualcomm Atheros QCA9892
  • 工业级芯片
  • 2.4GHz 最大 21dBm & 5GHz 最大 20dBm输出功率 (单通道)
  • 兼容IEEE 802.11ac &向后兼容 802.11a/b/g/n
  • 2×2 MIMO 技术, 高达867Mbps
  • MiniPCI Express 1.1 接口
  • 7C 版本 (85C) 具有允许较高的工作温度为 85ºC,传输功率降低。

规格表

 

Product Type 无线模块
芯片 QCA9892
无线标准 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a
无线速率 867Mbps
频率范围 2.412 ~ 2.472 GHz, 5.180 ~ 5.825 GHz
MIMO 通道 2×2
Output (Per Chain) 21dBm
接口 1个MiniPCI-e Pin,2个U.FL接头
MiniPCI-e Pin v1.1
功耗 3.5 Watts
温度范围 7B:工作:-40ºC 至 70ºC,7C:工作:-40ºC 至 85ºC,

存储:-40ºC 至 90ºC

湿度 工作:5% 至 95% (非冷凝)
认证 通过CE, FCC, RoHS认证
尺寸(H x W x D) 50.95 x 30 x 3.2 mm

 

2.4Ghz (Per Chain)
Data Rate TX(dBm) RX(dBm)
802.11b 1Mbps 20 -95
11Mbps 20 -90
802.11g 6Mbps 21 -94
54Mbps 18 -80
11n HT20 MCS0 21 -93
MCS 7 16 -76
11n HT40 MCS0 20 -92
MCS 7 16 -73

 

5Ghz  (Per Chain)
Data Rate TX (dBm) RX (dBm)
802.11a 6Mbps 20 -94
54Mbps 15 -80
11n/ac VHT20 MCS0 19 -93
MCS 8 13 -71
11n/ac VHT40 MCS0 18 -90
MCS 9 13 -66
11ac VHT80 MCS0 18 -88
MCS 9 13 -65

认证

国家 认证
USA FCC, REACH Compliance
EU CE RED, ROHS Compliance

文件

WLE600VX-I 规格书

WLE600VX-I (85C) 规格书

WLE600VX 硬件指南